Motta tilbud

Vi kjøper dine paller

_

Norge har et vedvarende overskudd av europaller. ArJo Produkter er et av de største selskapene i Norge som sørger for å omsette dette overskuddslageret i markedet. Det innebærer omfattende kjøp fra både store og små virksomheter i hele landet. At vi er en foretrukken samarbeidspartner, henger sammen med gode priser, kort hentetid og at vi har alle nødvendige godkjenninger.

For raskt kunne gi korrekt markedspris behøver jeg at dere fyller ut skjemaet under. Er du interessert i å vite mer, så ta kontakt på 973 01 273 eller fyll inn skjemaet under.

    Spesifikasjoner:

    Type produkt:

    Annen relevant informasjon: